5 yılda kömürü tahtından edecek

Kaynak: dunya.com

Yenilenebilir enerjinin 2025’e kadar en büyük elektrik üretim kaynağı olacağı tahmin ediliyor

Uluslararası Enerji Ajansı, Ukrayna’daki savaşın ardından enerji krizinin yenilenebilir enerjiye kayışı tetiklemesiyle güneş enerjisinin patlama yaşadığını ve 2027 yılına kadar kömür enerjisini geçeceğini tahmin ediyor.

IEA, yenilenebilir enerjinin 2025 yılı başlarında küresel elektrik üretiminin en büyük kaynağı haline geleceğini ve dünyanın 2022’den 2027’ye kadar önceki beş yıla kıyasla iki kat daha fazla yenilenebilir kapasite ekleyeceğini söyledi.

Birol: Yenilenebilir enerji çeşitlendirilmeli

IEA Başkanı Fatih Birol bir röportajında, ülkelerin iklim hedeflerine ulaşmak için “yeni yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasını” teşvik etmekle kalmayıp, enerji güvenliği ve yenilenebilir enerji tedarik zincirlerini Çin’den “çeşitlendirme” ihtiyacının giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.

Birol “Dünyanın en büyük ekonomileri arasında, ister güneş, ister rüzgâr enerjisi, ister batarya ya da elektrikli araçlar olsun, endüstri sektörünün bir sonraki safhasında söz sahibi olmak için güçlü bir rekabet var” dedi.

ABD, genel olarak temiz enerji için vergi kredilerine ayrılan 10 milyar dolar ve topluluklardaki temiz enerji projelerini desteklemek için bir “yeşil bankaya” ayrılan 27 milyar dolar aracılığıyla güneş enerjisi üretimi için teşvikler içeren 369 milyar dolarlık Enflasyon Düşürme Yasası adlı dönüm noktası niteliğindeki iklim paketiyle ilerliyor.

IEA, yenilenebilir enerjideki büyümenin 2027 yılına kadar toplam kapasiteyi 2.950 GW’a çıkararak hedefteki açığı önemli ölçüde daraltacak. Ancak bu 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak için hala 800 GW’lık bir boşluk bırakacak

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir