AYM: Asker kökenli diye profesöre maaşta ayrımcılık yapıldı

Kıdemli Albay Mehmet Fatih Bulucu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) öğretim üyesi olarak görev yaparken 2012 yılında profesör kadrosuna atandı.

2016 yılında GATA’ya bağlı eğitim hastaneleri Sağlık Bakanlığına, yükseköğretim birimleri ise kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesine  devredildi.

Prof. Dr. Bulucu da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığında öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam etti.

ASKER KÖKENLİLERE 5800 EK GÖSTERGE 

2017’de rektörlük makamına başvurarak 5800 ek gösterge rakamı üzerinden hesaplanan aylığının 6400 ek gösterge rakamı esas alınarak düzeltilmesini ve aylığının buna göre ödenmesini talep etti.

Talebi reddedilince İdare Mahkemesi’ne başvurdu. İdare Mahkemesi Profesörün lehine karar verdi. Rektörlük istinaf yoluna başvurdu. Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi kararını esastan ve kesin olarak reddetti.

Bulucu, bu aşamada Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

“ASKERLER DAHA YÜKSEK MAAŞ ALIYOR AMA…”

Anayasa Mahkemesi, üniversiteye yazdığı müzekkere ile Prof. Dr. Bulucu ile aynı durumdaki diğer profesörlerin aldıkları aylık arasında bir fark olup olmadığını sordu.

Üniversitenin cevabına eklenen bordrolar incelendiğinde GATA’dan devredilen profesörün aylık olarak eline geçen tutarın diğer profesörlerden fazla olduğu ve bunun büyük ölçüde silahlı kuvvetler tazminatından kaynaklandığı görüldü.

Bulucu ise bu cevaba ilişkin görüşünde, ek göstergenin 6400 olmasının özlük haklarından bağımsız bir konu olduğunu belirtti. Ayrıca ek göstergenin emeklilikte maaş kaybına yol açtığı gözetildiğinde öğretim üyeleri arasında aylık kıyaslaması yapılmasının hatalı olacağını iddia etti.

Yüksek Mahkeme şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

İÇTİHAT BİRLEŞTİRİLDİ

Başvurucununkiyle benzer durumda olan başka kişiler tarafından açılan davalarda farklı kararlar verilmesi üzerine mesele içtihadı birleştirme kararına konu olmuş ve içtihat, bölge idare mahkemesinin somut olaydaki kararı doğrultusunda birleştirilmiştir.

“ASKER DİYE 6400 YAPILMADI”

Başvurucunun 6400 ek gösterge rakamından yararlanmamasının temel sebebi GATA’dan devir gelmesi, diğer bir ifadeyle askerî kökenli olmasıdır. Başvurucu, askerî kökenli olması sebebiyle 6400 ek gösterge rakamından yararlanamamıştır.

Başvurucunun asker kökenli olmaması hâlinde 6400 ek gösterge rakamından yararlanacağı düşünüldüğünde Anayasa’nın 35. maddesi kapsamında korunması gereken bir ekonomik menfaatinin var olduğu sonucuna ulaşılması gerekmiştir.

Başvurucunun 6400 ek gösterge rakamından yararlandırılmaması saikten bağımsız olarak farklı muamele teşkil etmektedir.

HÜKÜM: AYRIMCILIK YASAĞI İHLAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi neticede şu hükmü kurdu:

  • Mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
  • Anayasa’nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa’nın 10. maddesinde güvence alınan ayrımcılık yasağının İHLAL EDİLDİĞİNE,
  • Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 17. İdare Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
  • Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 27/10/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir