Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde sürücü olarak çalışan işçi, imtihansız şef yapıldı

vnde sürücü olarak çalışan bir kişi, şef takımına imtihansız girdi. Karar yargıdan döndü.

Birleşik Nakliyat Çalışanları Sendikası (BTS), Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ndeki (DHMİ) “hülle” atamalara karşı açtığı davalarda, mahkemelerden iptal kararları çıkmaya başladığını duyurdu. BTS, DHMİ’deki atamaları yargıya taşımıştı. Sendika, üyelerinin açtığı bir davada karar çıktığını bildirdi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Kayseri Havalimanı Müdürlüğü’nde yardımcı hizmetler sınıfında sürücü olarak vazife yapan işçi, evvel Malatya Havalimanı Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı olarak atandı. Bu karar yargıdan döndü. BTS’nin paylaştığı kararda şöyle denildi:

“Şoför takımında vazife yapan kişinin evvel vazifede yükselme ve unvan değişikliği imtihanına tabi olmayan havalimanı müdür yardımcısı takımına atanması, bu kişinin kelam konusu misyonu fiilen yürütmeden üç gün sonra alt vazife olarak eski misyon yerine misyonda yükselme imtihanına tabi olan şef takımına atandığı, misal halde öbür şahıslar için de birebir atama süreçlerinin yapıldığı, kurum içerisinde vazifede yükselme imtihanını bekleyen, bu imtihanlara hazırlanan bireylerin olacağı dikkate alındığında, dava konusu süreçte, kamu faydasına, hizmet gereklerine ve hukuka uyarlık bulunmamıştır.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir