Setlerde ya sus ya işsiz kal ikilemi

MELTEM GÜNAY İstanbul – Dörtte biri şiddeti yaşıyor

Araştırmada, iştirakçilerin yüzde 16.6’sı ‘kadınların dekolte kıyafetleri dikkat çekmek için giydiğini düşünüyorum’ cümlesine katılırken, yüzde 24.5’i ‘çalışanların birbirlerine cinsel içerikli bildiri atması tacizdir’ cümlesine katılmıyor. Yüzde 26’sı ‘çalışanların iş yerinde latife yollu küfürlü konuşması yahut bildiri atması normaldir’ cümlesine katılırken, yüzde 16.6’sı çalışma ortamında bayan ve erkeklerin çalışma koşullarının eşit olmamasını olağan karşılıyor ve yüzde 55’i bayan çalışanların iş hayatında korunması gerektiğine katılıyor. 

Rahat bayan yaftası

Bir bayanın hemcinslerinden çok erkek arkadaşının olması onun ‘rahat bir kadın’ olduğunu gösterir önergesine katılanların oranının yüzde 11 olduğu araştırmada, yüzde 15.5’i de ‘kadınların iş yerinde erkeklerle cinsellik konuşması bana o kişinin kolay ve rahat biri olduğunu düşündürür” önermesine katılıyor.

Katılımcıların yüzde 82’si iş ortamında cinsel istismara uğrayanların bayan olduğunu düşünüyor fakat yüzde 29’u cinsel taciz ve şiddette bayanın beyanının temel olduğuna katılmıyor. İştirakçilerin yüzde 9’ü çalışma ortamında bayanların istismar ediliyor olmasının abartıldığını düşünüyor ve “kadınların set ortamında yaşayabileceklerini kabul ederek işe gelmeleri” yargısına katılıyor.

Katılımcıların yüzde 24’ü çalışma ortamında şiddet yaşadığını tabir ederken bunların yüzde 80’ini bayanlar oluşturuyor.  Çalışmaya katılanların
yüzde 35.5’ü cinsel taciz/şiddet ve akın durumlarını herkes için farklı olduğunu düşünüyor, yüzde 9’u ise ‘herhangi bir cinsel taciz / hücum / şiddet olayını değerlendirmemde failin statüsü benim için önemlidir’ önermesine katılıyor. Yüzde 8’i cinsel taciz durumunda bayanın da hissesinin olduğunu düşünüyor.

‘Tepki verdim, işsiz kaldım’

Çalışma ortamında şiddete uğradığını söz edenlerin verdikleri reaksiyonlar; yetkililere bildirme, kendisi müdahale etme ve hiç bir reaksiyon vermeme. Cinsel istismar yaşayan iştirakçilerden reaksiyon verenler çoğunlukla olumsuz olarak sonuçlandığını, inanılmadığını, bir düzeneğin işletilmediğini söz ettiler. Reaksiyon vermeleri sonucunda kendilerinin işine son verildiğini belirtenler de oldu. Reaksiyon vermeyenler ise sonuca inanmadıklarını belirttiler.

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir